0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

...

TVCT
Machinist Mobiele Kraan (TCVT W4-01)
Cursusdoel

Opleiden tot Machinist mobiele Kraan voor het TCVT schema W4-01.

Bestemd voor

Toekomstige machinisten die in het bezit willen komen van het vakbekwaamheidscertificaat TCVT W4-01.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en werken met verschillende lasten.

Praktijkgedeelte bestaat uit: gebruiksklaar maken van de machine, bedienen van de machine, maken van een hijsplan, gebruik van hijsgereedschappen, hand- en armseinen, het aanslaan van lasten, het begeleiden van lasten en het hijsen van verschillende objecten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is negentien dagen.

Vervolgcursus

Bijscholing conform TCVT eisen (2 dagen in 5 jaar).

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Op dag twintig wordt er een TCVT examen afgenomen.

Certificaat

Indien geslaagd wordt het TCVT certificaat Machinist Mobiele Kraan uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers.

Machinist Vaste Torenkraan (TCVT W4-02)
Cursusdoel

Opleiden tot Machinist Vaste Torenkraan voor het TCVT schema W4-02.

Bestemd voor

Toekomstige machinisten die in het bezit willen komen van het vakbekwaamheidscertificaat TCVT W4-02.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en werken met verschillende lasten.

Praktijkgedeelte bestaat uit: gebruiksklaar maken van de machine, bedienen van de machine, maken van een hijsplan, gebruik van hijsgereedschappen, hand- en armseinen, het aanslaan van lasten, het begeleiden van lasten en het hijsen van verschillende objecten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is zes dagen.

Vervolgcursus

Bijscholing conform TCVT eisen (2 dagen in 5 jaar).

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Op dag zeven wordt er een TCVT examen afgenomen.

Certificaat

Indien geslaagd wordt het TCVT certificaat Machinist Vaste Torenkraan uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers.

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (TCVT W4-04)
Cursusdoel

Opleiden tot Allround Machinist verreiker met hijsfunctie voor het TCVT schema W4-07.

Bestemd voor

Chauffeurs die (gaan) werken met een verreiker boven de 10ton/meter waarbij de werkzaamheden op een bouwplaats plaatsvinden en hijswerkzaamheden worden verricht.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en werken met verschillende lasten.

Praktijkgedeelte bestaat uit: gebruiksklaar maken van de machine, bedienen van de machine, maken van een hijsplan, gebruik van hijsgereedschappen, hand- en armseinen, het aanslaan van lasten, het begeleiden van lasten en het hijsen van verschillende objecten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is, afhankelijk van het aantal cursisten en de ervaring van de cursisten, tussen de 5 en 8 dagen.

Vervolgcursus

Bijscholing conform TCVT eisen (2 dagen in 5 jaar).

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Op de dag na de laatste cursusdag wordt er een TCVT examen afgenomen.

Certificaat

Indien geslaagd wordt het TCVT certificaat machinist verreiker met Hijsfunctie uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers.

Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie (TCVT W4-05)
Cursusdoel

Opleiden tot Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie voor het TCVT schema W4-05.

Bestemd voor

Toekomstige machinisten die in het bezit willen komen van het vakbekwaamheidscertificaat TCVT W4-05.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en werken met verschillende lasten.

Praktijkgedeelte bestaat uit: gebruiksklaar maken van de machine, bedienen van de machine, maken van een hijsplan, gebruik van hijsgereedschappen, hand- en armseinen, het aanslaan van lasten, het begeleiden van lasten en het hijsen van verschillende objecten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is zes dagen.

Vervolgcursus

Bijscholing conform TCVT eisen (2 dagen in 5 jaar).

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Op dag zeven wordt er een TCVT examen afgenomen.

Certificaat

Indien geslaagd wordt het TCVT certificaat Machinist Grondverzetmachine met Hijsfunctie  uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers.

Machinist Verreiker met Hijsfunctie (TCVT W4-07)
Cursusdoel

Opleiden tot Allround Machinist verreiker met hijsfunctie voor het TCVT schema W4-07.

Bestemd voor

Chauffeurs die (gaan) werken met een verreiker boven de 10ton/meter waarbij de werkzaamheden op een bouwplaats plaatsvinden en hijswerkzaamheden worden verricht.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en werken met verschillende lasten.

Praktijkgedeelte bestaat uit: gebruiksklaar maken van de machine, bedienen van de machine, maken van een hijsplan, gebruik van hijsgereedschappen, hand- en armseinen, het aanslaan van lasten, het begeleiden van lasten en het hijsen van verschillende objecten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is, afhankelijk van het aantal cursisten en de ervaring van de cursisten, tussen de 5 en 8 dagen.

Vervolgcursus

Bijscholing conform TCVT eisen (2 dagen in 5 jaar).

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Op de dag na de laatste cursusdag wordt er een TCVT examen afgenomen.

Certificaat

Indien geslaagd wordt het TCVT certificaat machinist verreiker met Hijsfunctie uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers.

Hijsbegeleider (TCVT W4-08)
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis, inzicht en vaardigheden om veilig en verantwoord te kunnen assisteren bij hijs- en hefwerkzaamheden.

Bestemd voor

Medewerkers van bedrijven die assistentie verlenen bij hijs- en hefwerkzaamheden om lading te transporteren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen o.a. de volgende aspecten aan bod:

Arbo-regelgeving, veilig werken met een hijswerktuig, stabiliteit, interpreteren van een hijsplan, afzetten van de werkplek, risico-analyse, massa- en zwaartepuntbepaling, assisteren bij (de)monteren kraanhulpstukken, keuringen en certificaten, keuze juiste hijsgereedschappen en hijsmiddelen, communicatie met de machinist en omstanders, hand- en armseinen, lasten aanslaan bij een hijswerktuig en tenslotte milieu- en veiligheidsvoorschriften.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagen.

Vervolgcursus

Een TCVT hijsopleiding.

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Er wordt een erkend examen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een TCVT persoonscertificaat hijsbegeleider uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 14 punten op voor code 95.

Bijscholing autolaadkraan (TCVT Verplichte Bijscholing)
Cursusdoel

De TCVT bijscholing is verplicht voor het behoud van alle categorieën van het TCVT.

Bestemd voor

Iedereen in het bezit van een TCVT certificaat.

Cursusinhoud

In de bijscholing worden alle eindtermen van het betreffende certificatieschema behandeld.

De bijscholing voldoet aan de volgende gestelde eisen:

  • Eén scholingsdag of twee dagdelen in de eerste 36 maanden na de certificatieperiode van vijf jaar en;
  • De tweede scholingsdag of twee dagdelen na de 36ste maand van de certificatieperiode van vijf jaar;
  • De deelnemer krijgt een bewijs van deelname en de deelname wordt aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

Cursusniveau

Men dient in het bezit te zijn van een geldig TCVT-certificaat.

Cursusduur

4 dagdelen over vijf jaar, verdeeld over 2 dagdelen op één dag.

Vervolgcursus

De verplichte bijscholing.

Locatie

Landelijk. In-company is mogelijk bij 6 deelnemers.

Examen

N.v.t.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 20 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Vragen over onze cursussen?
Voor vragen neem contact met ons op via info@vikamco.nl en 0412-645864