0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

...

 
Code 95
U02 Vervoer afvalstoffen

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het vervoeren van afvalstoffen.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die te maken krijgen met het vervoeren van afvalstoffen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: wet- en regelgeving, basiskennis gevaarlijke afvalstoffenstromen, inrichting en de uitrusting van het voertuig, hoe te handelen bij calamiteiten, inzamelen afvalstoffen, veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U03 Lading zekeren

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het zekeren van lading.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die te maken krijgen met het zekeren van lading.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: methodes en principes, wettelijke verantwoordelijkheid, regelgeving mbt vastzetmiddelen, krachten op lading en invloed op de stabiliteit, gebruik en toepassing vastzetmiddelen, lading stuwen en verankeren.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag. Ook in combinatie met e-learning te volgen.   

 Klik hier voor de mogelijkheden

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U05 VCA: Basisveiligheid VCA (B-VCA)

 Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden in risicovolle sectoren.

Bestemd voor

Alle operationele medewerkers tot en met de functie van meewerkend voorman die werkzaam zijn in risicovolle sectoren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie, gevaarlijke stoffen, electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen en besloten ruimten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag inclusief examentraining en afsluitend het examen.

E-learning / zelfstudie is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Examen is digitaal (voorlees op aanvraag) met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U05 VCA: Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van werkzaamheden, alsmede de coördinatie ervan.

Bestemd voor

Alle operationele leidinggevende medewerkers hoger in functie dan meewerkend voorman en ZZP-ers.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, milieu en gevaarlijke stoffen, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie,  electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen, besloten ruimten, bedrijfshulpverlening en leiding geven aan/ motiveren van operationele medewerkers m.b.t. veilig werken.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is een mbo (denk)niveau gewenst.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag inclusief examentraining en afsluitend het examen.

E-learning / zelfstudie is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Examen is digitaal met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U16 Heftruck

Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het werken met heftruck in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle medewerkers die aantoonbaar een heftruck moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: definities, wet- en regelgeving, milieu, stapel- opslag- en transportmiddelen, rijklaar maken van de heftruck, belasten van de heftruck en gebruik hulpmiddelen, ergonomie, manoeuvreren, heffen, stapelen, laden en lossen, verkeersvoorschriften op terreinen en openbare weg.

Praktijkgedeelte: het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen. Ook in combinatie met e-learning mogelijk.

Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt zowel een schriftelijke toets als een praktijk examen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers (per heftruck maximaal 3 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U17 Gebruik laad- en losmaterieel

Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het gebruiken van laad- en losmaterieel.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die te maken krijgen met laad- en losmaterieel.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wet- en regelgeving, opbouw en werking, onderhoud en keuringen, ergonomie, bedienen, last behandelen, veiligheid en milieuverantwoord.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Er wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers (per voertuig maximaal 8 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U18 Werken met de autolaadkraan

Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het werken met de autolaadkraan in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die aantoonbaar een autolaadkraan moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: arbo wet- en regelgeving, veiligheid en persoonlijke risico’s, persoonlijke beschermingsmiddelen, laden en lossen, autolaadkraan plaatsen, milieuverantwoord werken, communicatie en tenslotte onderhoud.

Praktijkgedeelte: Het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Er wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers (per autolaadkraan  maximaal 4 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U21 EHBO onderweg

Cursusdoel

Medewerkers opleiden tot het verrichten van EHBO en reanimatie. 

Bestemd voor

 Chauffeurs die tijdens de dagelijkse werkzaamheden willen leren hoe te handelen.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers diverse vaardigheden leren op het gebied van EHBO en reanimatie en over korte afstand vervoeren van slachtoffers.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één hele dag.

E-learning is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse aantoonbare handelingen te verrichten. Examinering vindt niet plaats.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt een certificaat (en pasje) uitgereikt, met een geldigheid van 2 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Cursusdoel

Bestemd voor

 

Cursusinhoud

 

Cursusniveau

 

Cursusduur

 

Vervolgcursus

 

Locatie

Landelijk (Indien gewenst in-company).

Examen

N.v.t.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 20 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U23 Digitale tachograaf + Boordcomputers

Cursusdoel

De cursist leert de digitale tachograaf te bedienen conform de wettelijke eisen, heeft kennis van 561/2006 en de uitvoering daarvan.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die te maken hebben met de invoering, implementatie en bediening van de digitale tachograaf en de boordcomputer.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: wet- en regelgeving digitale tachograaf, arbeidstijdregelgeving, bediening en uitvoering, verplichting chauffeur en controles door bevoegde instanties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen. Ook in combinatie met e-learning te volgen.   

 Klik hier voor de mogelijkheden

Locatie

Landelijk of in-company mogelijk.

Certificaat

Bij goed gevolg ontvangt men een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U30 Veilig werken met de vrachtauto II

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. het veilig werken met de vrachtauto.

Bestemd voor

Alle chauffeurs.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: wet- en regelgeving, algemene bepalingen mbt relevante systemen, technische basiskennis van het systeem, preventieve controle en onderhoud, werking en bediening van systemen, manoeuvreren inclusief materieel, veiligheidsaspecten, laden en lossen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na afloop wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U37 Veilig werken langs de weg

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. risico’s en veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Bestemd voor

Alle medewerkers die op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom werkzaamheden verrichten.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: specifieke begrippen, betrokken partijen, verantwoordelijkheden/bevoegdheden/taken betrokken partijen, soorten en plaatsing van afzetmaterialen/borden/enz., het wijzigen en controleren van afzettingen, risico’s en risicopreventie, PBM’s en veiligheidskleding,  omgang met agressiviteit weggebruikers, gedrag/houding/mentaliteit, good housekeeping en praktijksituaties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag of twee avonden.

E-learning / zelfstudie is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Er wordt na afloop van de cursus een schriftelijke toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

U47 Verkeerseducatie

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. verkeersdeelname.

Bestemd voor

Alle chauffeurs.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: wet- en regelgeving, gevaar herkennen, risicovolle neigingen en situaties, gedragsregels in het verkeer.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag of twee avonden.

Locatie

In uw regio of in-company te verzorgen.

Examen

Er wordt na afloop van de cursus een schriftelijke toets afgenomen.

Certificaat

Na afloop wordt een certificaat op naam uitgereikt.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

W01 E Het Nieuwe Rijden (HNR)

 Cursusdoel

De cursist leert met de cursus de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen in de vrachtwagen waarmee hij/zij rijdt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theorie: Toepassing van Het Nieuwe Rijden via e-learning.

Praktijk: Nulmetingsrit en toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is in totaal 7 uur; 4 uur theorie via e-learning en 3 uur praktijk met de vrachtwagen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en in-company is mogelijk.

Certificaat

Men krijgt Het Nieuwe Rijden certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

W02 Rijoptimalisatie

Cursusdoel

De cursist leert met de cursus defensief  te rijden en wordt bewust gemaakt van de risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden en lossen tegenkomt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theorie: technische kenmerken en rijtechniek benoemen, kennen van krachten in en van het rijdende voertuig en actieve en passieve veiligheidssystemen.

Praktijk: manoeuvreren met juiste rijtechniek (kijken, observeren en controleren), risicovolle situaties inschatten, spiegelstand en goede kijktechniek, voorkomen van incidenten bij laden en lossen en het voorkomen van incidenten bij in- en uitstappen, zit- en stuurhouding, verkeersinzicht.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is in totaal 7 uur; 4 uur theorie via e-learning en 3 uur praktijk met de vrachtwagen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en in-company is mogelijk.

Certificaat

Men krijgt een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Vragen over onze cursussen?
Voor vragen neem contact met ons op via info@vikamco.nl en 0412-645864