0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

...

 
Code 95
Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden in risicovolle sectoren.

Bestemd voor

Alle operationele medewerkers tot en met de functie van meewerkend voorman die werkzaam zijn in risicovolle sectoren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie, gevaarlijke stoffen, electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen en besloten ruimten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen les en een 3de dagdeel examentraining met afsluitend het examen (3de dagdeel in principe s-avonds).

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Examen is digitaal (voorlees op aanvraag) met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Download via de website een inschrijfformulier, of neem telefonisch contact op.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veiligheid voor operationeel leidinggevenden VCA (VOL-VCA)
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van werkzaamheden, alsmede de coördinatie ervan.

Bestemd voor

Alle operationele leidinggevende medewerkers hoger in functie dan meewerkend voorman en ZZP-ers.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, milieu en gevaarlijke stoffen, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie,  electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen, besloten ruimten, bedrijfshulpverlening en leiding geven aan/ motiveren van operationele medewerkers m.b.t. veilig werken.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is een mbo (denk)niveau gewenst.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen les en een 3de dagdeel examentraining met afsluitend het examen (3de dagdeel in principe s-avonds).

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Examen is digitaal met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Download via de website een inschrijfformulier, of neem telefonisch contact op.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Basis Bedrijfshulpverlening (Certificaat 2-jaar geldig)
Cursusdoel

De cursist opleiden tot het kunnen verrichten van de volgende handelingen:

 • levensreddende handelingen;
 • brandbestrijding;
 • ontruiming en evacuatie;
 • communicatie met hulpdiensten.

Bestemd voor

Iedereen die binnen een bedrijf belast wordt met een bedrijfshulpverlenende taak.

Cursusinhoud

 • Levensreddende handelingen (EHBO), te weten: Reanimeren, AED & defibrillator, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, overige aandoeningen.
 • Brandbestrijdende handelingen, te weten: Brand door electriciteit, blusmiddelen en -toestellen, blusoefeningen praktijk, ontruiming en evacuatie,  communicatie.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee hele dagen of vier avonden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Er worden schriftelijke toetsen afgenomen voor beide onderdelen (EHBO & Brandbestrijding).

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt een certificaat (en pasje) uitgereikt, met een geldigheid van 2 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 14 punten op voor code 95.

Herhaling Basis Bedrijfshulpverlening (Certificaat 2-jaar geldig)
Cursusdoel

Het op peil houden van de kennis die de cursist tijdens de cursus ‘bedrijfshulpverlener’ heeft opgedaan.

Bestemd voor

Deze herhalingscursus is bestemd voor iedereen die opgeleid is tot bedrijfshulpverlener. Het niet volgen van de herhalingscursus heeft tot gevolg dat het BHV-diploma/certificaat zijn geldigheid verliest.

Cursusinhoud

Een (gedeeltelijke) herhaling van en verdieping op de lesstof van de cursus ‘bedrijfshulpverlener’.

Cursusniveau

De cursist dient in het bezit te zijn van een BHV-diploma/certificaat (dat niet verlopen is).

Cursusduur

De duur van de cursus is één hele dag of twee avonden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse aantoonbare handelingen te verrichten. Examinering vindt niet plaats.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt een certificaat (en pasje) uitgereikt, met een geldigheid van 2 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken aan/langs de weg
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. risico’s en veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Bestemd voor

Alle medewerkers die op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom werkzaamheden verrichten.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: specifieke begrippen, betrokken partijen, verantwoordelijkheden/bevoegdheden/taken betrokken partijen, soorten en plaatsing van afzetmaterialen/borden/enz., het wijzigen en controleren van afzettingen, risico’s en risicopreventie, PBM’s,  omgang met agressiviteit weggebruikers, gedrag/houding/mentaliteit, good housekeeping en praktijksituaties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag of twee avonden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Er wordt na afloop van de cursus een schriftelijke toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken met de heftruck
Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het werken met heftruck in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle medewerkers die aantoonbaar een heftruck moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: definities, wet- en regelgeving, stapel- opslag- en transportmiddelen, rijklaar maken van de heftruck, belasten van de heftruck en gebruik hulpmiddelen, manoeuvreren, heffen, stapelen, laden en lossen, verkeersvoorschriften op terreinen en openbare weg.

Praktijkgedeelte: het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt zowel een schriftelijke toets als een praktijk examen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers (per heftruck maximaal 3 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken met de hoogwerker
Cursusdoel

Het aanleren van vaardigheden en het onderkennen van de risico’s bij het werken met de hoogwerker.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik (gaan) maken van een hoogwerker.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wet- en regelgeving, toepassingen, risico’s, bedrijfsklaar maken, bediening en veiligheid bij de bediening opbouw.

Praktijkgedeelte: gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten en indien de cursus bedoeld is voor nascholing van chauffeurs wordt de cursus afgesloten met het opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd. (bij nascholing van beroepschauffeurs, dienen er minimaal twee soorten hoogwerkers gebruikt kunnen worden tijdens het praktijkgedeelte)

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Basis autolaadkraan (Laden en Lossen)
Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het werken met de autolaadkraan in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle medewerkers die aantoonbaar een autolaadkraan moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: Wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, controle hijsgereedschap, werkplek, laden en lossen, invouwen en rijklaar maken en tenslotte onderhoud.

Praktijkgedeelte: Het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Er wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers (per autolaadkraan  maximaal 3 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Machinist autolaadkraan met hijsfunctie (TCVT W4-04)
Cursusdoel

Opleiden tot Allround Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie voor het TCVT schema W4-4.

Bestemd voor

Chauffeurs die (gaan) werken met een autolaadkraan boven de 10ton/meter waarbij de werkzaamheden op een bouwplaats plaatsvinden en hijswerkzaamheden worden verricht.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, eisen aan hijsmiddelen en werken met verschillende lasten.

Praktijkgedeelte bestaat uit: controle en uitvouwen van de autolaadkraan, maken van een hijsplan, gebruik van hijsgereedschappen, het laden – lossen – hijsen – plaatsen van lasten en ten slot het invouwen en rijklaar maken.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is, afhankelijk van het aantal cursisten en de ervaring van de cursisten, tussen de 5 en 7 dagen.

Vervolgcursus

Bijscholing conform TCVT eisen (2 dagen in 5 jaar).

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Op de dag na de laatste cursusdag wordt er een TCVT examen afgenomen.

Certificaat

Indien geslaagd wordt het TCVT certificaat Machinist Autolaadkraan met Hijsfunctie uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 4 deelnemers. In-company is op basis van 4 cursisten.

Inschrijven

Download via de website een inschrijfformulier, of neem telefonisch contact op.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert maximaal 28 punten op voor code 95.

TCVT Verplichte Bijscholing
Cursusdoel

De TCVT bijscholing is verplicht voor het behoud van alle categorieën van het TCVT.

Bestemd voor

Iedereen in het bezit van een TCVT certificaat.

Cursusinhoud

In de bijscholing worden alle eindtermen van het betreffende certificatieschema behandeld.

De bijscholing voldoet aan de volgende gestelde eisen:

 • Eén scholingsdag of twee dagdelen in de eerste 36 maanden na de certificatieperiode van vijf jaar en;
 • De tweede scholingsdag of twee dagdelen na de 36ste maand van de certificatieperiode van vijf jaar;
 • De deelnemer krijgt een bewijs van deelname en de deelname wordt aangetekend in het TCVT-praktijkregistratieboekje.

Cursusniveau

Men dient in het bezit te zijn van een geldig TCVT-certificaat.

Cursusduur

4 dagdelen over vijf jaar, verdeeld over 2 dagdelen op één dag.

Vervolgcursus

De verplichte bijscholing.

Locatie

Landelijk. In-company is mogelijk bij 6 deelnemers.

Examen

N.v.t.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 20 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig aanslaan van lasten
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en inzicht in theorie en praktijk bij het aanslaan van lasten in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Medewerkers van bedrijven die hijsmiddelen gebruiken om lading te transporteren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: kabels en leidingen, stabiliteit, communicatie, lasten aanslaan aan hijswerktuig, belastbaarheid van de hijswerktuigen, hand en arm signalen en veilig werken met hijswerktuigen

Praktijkgedeelte: het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt een praktijk examen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Lading zekeren
Cursusdoel

De cursist is in staat om lading te stuwen en te verankeren op basis van de wettelijke eisen.

Bestemd voor

Chauffeurs en personen die verantwoordelijk zijn voor het laden van voertuigen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: consequenties van het niet goed laden, Europese richtlijnen, verantwoordelijkheden van de partijen, krachten die spelen bij het vervoeren van lading, methoden en principes van lading zekeren, gebruik van eenvoudige tabellen om vast te stellen hoe de lading gezekerd dient te worden en tenslotte het gebruik van  spanbanden, kettingen, blokken en wrijvingsmaterieel.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Certificaat

Men krijgt het Lading zekeren certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

4 tot 8 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Werken met containerafzetsystemen
Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het gebruiken van containerafzetsystemen voor het op- en afzetten van containers.  De cursus is gericht uit te voeren voor het gebruik van of haakarmsysteem, of het portaalarmsysteem of het kabel-kettingsysteem, of meerdere van deze.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die aantoonbaar een containerafzetsysteem moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wet- en regelgeving, opbouw van het containerafzetsysteem, algemene bepalingen m.b.t. het systeem (keuring, etc.), werking, technische basiskennis van het systeem, bediening, veiligheidsaspecten en tenslotte afzetbakken (containers).

Praktijkgedeelte: gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren en tenslotte veiligheidsaspecten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt een praktijktoets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers (maximaal 2 cursisten per containerafzetsysteem).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Digitale tachograaf + Boordcomputer
Cursusdoel

De cursist leert de digitale tachograaf te bedienen conform de wettelijke eisen, heeft kennis van 561/2006 en de uitvoering daarvan.

Bestemd voor

Medewerkers waaronder chauffeurs, planners en management die te maken hebben met de invoering, implementatie en bediening van de digitale tachograaf en de boordcomputer.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: wetgeving digitale tachograaf, arbeidstijdregelgeving, bediening en uitvoering, verplichting chauffeur en controles door bevoegde instanties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen.

Locatie

Landelijk en bij 6 deelnemers is in-company mogelijk.

Certificaat

Bij goed gevolg ontvangt men een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden (HNR) voor vrachtwagenchauffeur
Cursusdoel

De cursist leert met de cursus de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen in de vrachtwagen waarmee hij/zij rijdt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theorie: Toepassing van Het Nieuwe Rijden.

Praktijk: Nulmetingsrit en toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en vanaf 3 deelnemers is in-company mogelijk.

Certificaat

Men krijgt Het Nieuwe Rijden certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor vrachtwagenchauffeurs
Cursusdoel

De cursist leert met de cursus defensief  te rijden en wordt bewust gemaakt van de risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden en lossen tegenkomt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theorie: Manoeuvreren en omgaan met weersomstandigheden.

Praktijk: rijtechniek (kijken, observeren en controleren), schadeformulieren, spiegelstand, voorkomen van incidenten bij laden en lossen en het voorkomen van incidenten bij op- en uitstappen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en vanaf 3 deelnemers is in-company mogelijk.

Certificaat

Men krijgt een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Rijoptimalisatie defensief rijden voor vrachtwagenchauffeurs
Cursusdoel

De cursist leert defensiever te rijden en wordt bewuster gemaakt van risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden en lossen tegenkomt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theoretische gedeelte: rijtechniek (kijken, observeren, concentreren), schadeformulier, spiegelstand, voorkomen van incidenten bij laden en lossen en tenslotte voorkomen van incidenten bij op- en uitstappen.

Praktijk gedeelte: in de praktijk oefenen van de onderdelen van het theoretisch gedeelte, manoeuvreren en tenslotte omgaan met weersomstandigheden.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en vanaf 3 deelnemers is in-company mogelijk.

Certificaat

Men krijgt een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Basiscursus meeneemheftruck
Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het gebruiken van en het werken met de meeneemheftruck.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die aantoonbaar een meeneemheftruck moeten kunnen bedienen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: Wet- en regelgeving, opbouw en werking van de meeneemheftruck, onderhoud en keuringen, bediening en ergonomie, lastbehandeling en tenslotte veiligheid.

Praktijkgedeelte: Gebruiksgereed maken, preventieve controle en dagelijks onderhoud, bediening, lastbehandeling  en tenslotte veiligheid.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers (maximaal 2 cursisten per vrachtauto met meeneemheftruck).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Specifieke deskundigheid ondergrondse containers
Cursusdoel

De cursist leert de basisvaardigheden voor het legen van ondergrondse containers met een autolaadkraan.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die aantoonbaar met een autolaadkraan ondergrondse containers moet kunnen legen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wet- en regelgeving, persoonlijke risico’s en gebruik persoonlijke beschermingsmiddelen, systemen en opnamehulpstukken, veilig legen van ondergrondse containers, veilig werken op en langs de weg en tenslotte onderhoud en nazorg.

Praktijkgedeelte: gebruiksgereed maken, bediening, laden en lossen  en tenslotte preventieve controle en dagelijks onderhoud.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist, maar het TCVT-certificaat (W4-04) is een ideale basis.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk. De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Minimaal 4 en maximaal 6 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 14 punten op voor code 95.

Chauffeursdag
Cursusdoel

De chauffeur doelgericht bijscholen op aspecten die voor hem of haar relevant zijn en hanteerbaar zijn bij zijn werkzaamheden als chauffeur.

Bestemd voor

Chauffeurs die graag gericht op hun dagelijkse situaties bijgeschoold willen worden.

Cursusinhoud

Het lesprogramma wordt naar wens van de klant ingevuld met minimaal 4 en maximaal 6 onderstaande keuzemodules.

Praktijkmodules:

 • remtechnieken
 • voertuigbeheersing
 • bochtentechniek
 • omgaan met weersomstandigheden
 • manoeuvreren
 • banden en sneeuwkettingen
 • spiegelafstelling
 • zit- en stuurhouding

Theoriemodules:

 • communicatie
 • rijtechniek (kijken, observeren, concentreren)
 • schadeformulier
 • toepassing van vastzetmateriaal
 • methodes en principes van lading zekeren
 • krachten op de lading
 • verkeersregelgeving
 • beroepshouding
 • klachtbenadering
 • klachtafhandeling
 • omgaan met digitale tachograaf
 • wetgeving omtrent digitale tachograaf
 • representativiteit

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Locatie

Landelijk. De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Certificaat

Na afloop wordt een bewijs van deelname verstrekt.

Cursusprijs

Afhankelijk van de samenstelling van het programma, wordt er een cursusprijs opgemaakt.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Transport grondstoffen & omgang begeleidingsbrieven en werken op of met verontreinigde grond

Cursusdoel

De cursist leert zich aan begeleidingsbrieven correct te hanteren en wordt op de hoogte gebracht van de wet- & regelgeving omtrent de begeleidingsbrieven. Tevens wordt er aandacht geschonken aan veilig werken bij transport van grondstoffen incl. werken op en met verontreinigde grond.

Bestemd voor

Medewerkers die in hun dagelijks werk in aanraking komen met gebruik van begeleidingsbrieven.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: kerntaken van het beroep, besturen, laden en lossen van een grondtransportvrachtwagen, administratieve handelingen, veiligheid, veiligheidsregels bij werken op en met verontreinigde grond  en tenslotte onderhoud aan het voertuig.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken met de grondverzetmachine

Cursusdoel

Het aanleren van vaardigheden en het onderkennen van de risico’s bij het werken met de grondverzetmachine.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik (gaan) maken van een grondverzetmachine.

Cursusinhoud 

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aanbod: Wet- en regelgeving, toepassingen, risico’s, bedrijfsklaar maken, bediening en veiligheid bij de bediening.

Praktijkgedeelte: Gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten en indien de cursus bedoeld is voor nascholing van chauffeurs wordt de cursus afgesloten met het opladen en lossen van de grondverzetmachine op de vrachtauto. 

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd. 

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar. 

Cursusprijs

Op aanvraag.  

Groepsgrootte

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken met de shovel

Cursusdoel

Het aanleren van vaardigheden en het onderkennen van de risico’s bij het werken met de shovel.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik (gaan) maken van een shovel.

Cursusinhoud 

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aanbod: Wet- en regelgeving, toepassingen, risico’s, bedrijfsklaar maken, bediening en veiligheid bij de bediening.

Praktijkgedeelte: Gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten en indien de cursus bedoeld is voor nascholing van chauffeurs wordt de cursus afgesloten met het opladen en lossen van de shovel op de vrachtauto.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd. 

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar. 

Cursusprijs

Op aanvraag.  

Groepsgrootte

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95. 

Klantgericht Communiceren
Cursusdoel

De cursist kennis en vaardigheden aanleren zodat hij/zij op een professionele manier tegemoet komt aan de wensen van de klant en goed kan communiceren onder alle omstandigheden en in uiteenlopende situaties.

Bestemd voor

De cursus is bedoeld voor chauffeurs, bijrijders, machinisten, planners, loods- en expeditiepersoneel, expediteurs en iedereen in de sector transport en logistiek die zijn of haar kennis met betrekking tot klantgericht handelen en communicatieve vaardigheden wil verbeteren en zijn/haar kennis op een effectieve manier op peil wil houden.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: representativiteit en beroepshouding, klantbehandeling, commercieel gedrag, klachtafhandeling, mondelinge- en schriftelijke communicatie en omgaan met stress-situaties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname (minimaal 8)  is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Minimaal 8 en maximaal 12 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Leefstijl
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en bewustwording over je leefstijl en waar verbetermogelijkheden liggen ter verbetering ervan ter voorkoming van schade aan de gezondheid.

Bestemd voor

Chauffeurs die willen werken aan hun gezondheid of daarbij een duwtje in de rug nodig hebben. En natuurlijk voor werkgevers die het ziekteverzuim willen aanpakken en/of willen investeren in hun medewerkers.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aanbod: Gezonde voeding, voeding- en maaltijdschijf, belang van gezonde voeding, risico’s ongezonde voeding, gezond bewegen, alcohol en roken en ten slotte omgaan met stress en werkdruk.

Praktijkgedeelte: Conditietest, hartslagmeting tijdens conditietest en berekening BMI.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Een examen maakt geen deel uit van deze cursus.

Certificaat

Ter bewijs van deelname wordt een certificaat op naam uitgereikt.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Vragen over onze cursussen?
Voor vragen neem contact met ons op via info@vikamco.nl en 0412-645864