0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

...

E- Learning / Zelfstudie
Basisveiligheid VCA (B-VCA)
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden in risicovolle sectoren.

Bestemd voor

Alle operationele medewerkers tot en met de functie van meewerkend voorman die werkzaam zijn in risicovolle sectoren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie, gevaarlijke stoffen, electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen en besloten ruimten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Het E-learningprogramma duurt +/- 4 uur en die tijd mag de cursist verspreiden over meerdere momenten. De vervolgstap is deelname aan het examen (mogelijkheden op aanvraag).

Locatie

Examenlocaties op aanvraag.

Examen

Examen is digitaal (voorlees op aanvraag) met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus telt als E-Learning niet mee voor de code 95, in tegenstelling tot deze cursus als deze klassikaal gevolgd wordt.

Herhaling Bedrijfshulpverlener

Cursusdoel

Het op peil houden van de kennis die de cursist tijdens de cursus ‘bedrijfshulpverlener’ heeft opgedaan.

Bestemd voor

Deze herhalingscursus is bestemd voor iedereen die opgeleid is tot bedrijfshulpverlener. Het niet volgen van de herhalingscursus heeft tot gevolg dat het BHV-diploma/certificaat zijn geldigheid verliest.

Cursusinhoud

Een (gedeeltelijke) herhaling van en verdieping op de lesstof van de cursus ‘bedrijfshulpverlener’.

Theorie d.m.v. E-Learning en praktijk op locatie opleider of bij de klant (in-company).

Cursusniveau

De cursist dient in het bezit te zijn van een BHV-diploma/certificaat (dat niet verlopen is).

Cursusduur

Het E-learningprogramma duurt +/- 3 uur en die tijd mag de cursist verspreiden over meerdere momenten, doch echter voorafgaand aan deel 2.

Deel 2 van de cursus duurt 1 dagdeel.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

E-Learningonderdeel: Na ieder hoofdstuk vindt toetsing plaats middels vragen en bij 70% score gaat men naar het volgende hoofdstuk.

Praktijkonderdeel: De cursist dient onder instructie van de docent diverse aantoonbare handelingen te verrichten. Examinering vindt niet plaats.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt een certificaat (en pasje) uitgereikt, met een geldigheid van 2 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

 

Veilig werken aan/langs de weg (geen code 95)
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. risico’s en veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Bestemd voor

Alle medewerkers die op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom werkzaamheden verrichten.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: Specifieke begrippen, betrokken partijen, verantwoordelijkheden/bevoegdheden/taken betrokken partijen, soorten en plaatsing van afzetmaterialen/borden/enz., het wijzigen en controleren van afzettingen, risico’s en risicopreventie, PBM’s,  omgang met agressiviteit weggebruikers, gedrag/houding/mentaliteit, good housekeeping en praktijksituaties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Het E-learningprogramma duurt +/- 4 uur en die tijd mag de cursist verspreiden over meerdere momenten.

Examen

Na ieder hoofdstuk vindt toetsing plaats middels vragen en bij 70% score gaat men naar het volgende hoofdstuk.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van het E-Learningprogamma, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus telt als E-Learning niet mee voor de code 95, in tegenstelling tot deze cursus als deze klassikaal gevolgd wordt.

Digitale tachograaf + Boordcomputers

Cursusdoel

De cursist leert de digitale tachograaf te bedienen conform de wettelijke eisen, heeft kennis van 561/2006 en de uitvoering daarvan.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die te maken hebben met de invoering, implementatie en bediening van de digitale tachograaf en de boordcomputer.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: wet- en regelgeving digitale tachograaf, arbeidstijdregelgeving, bediening en uitvoering, verplichting chauffeur en controles door bevoegde instanties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Het theoriegedeelte wordt via e-learning gevolgd (ca 4 uur) en het praktijkgedeelte duurt ca 1 dagdeel.

Locatie

Landelijk of in-company mogelijk.

Certificaat

Bij goed gevolg ontvangt men een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 16 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Rijvaardigheid inclusief Het Nieuwe Rijden (HNR) voor vrachtwagenchauffeur (wel code 95)
Cursusdoel

De cursist leert met de cursus de principes van zuinig rijden in de praktijk toe te passen in de vrachtwagen waarmee hij/zij rijdt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theorie (d.m.v. E-Learning): Toepassing van Het Nieuwe Rijden (deel 1 van de cursus).

Praktijk: Nulmetingsrit en toepassing van Het Nieuwe Rijden-principe (deel 2).

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Het E-learningprogramma duurt +/- 4 uur en die tijd mag de cursist verspreiden over meerdere momenten, doch echter binnen 10 kalenderdagen voorafgaand aan deel 2.

Deel 2 van de cursus duurt 3 uur en geschiedt vanuit locatie van de klant.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en er is geen minimum aantal cursisten.

Certificaat

Men krijgt Het Nieuwe Rijden certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Rijoptimalisatie Behaviour Based Safety (BBS) voor vrachtwagenchauffeurs (wel code 95)
Cursusdoel

De cursist leert met de cursus defensief  te rijden en wordt bewust gemaakt van de risicovolle situaties die hij op de weg en bij het laden en lossen tegenkomt (cursus verzorgen we met de vrachtwagen van de klant).

Bestemd voor

Vrachtwagenchauffeurs.

Cursusinhoud

Theorie (d.m.v. E-Learning): de bij ‘praktijk’ vermelde onderdelen (deel 1 van de cursus).

Praktijk: Rijtechniek (kijken, observeren en controleren), schadeformulieren, spiegelstand, voorkomen van incidenten bij laden en lossen en het voorkomen van incidenten bij op- en uitstappen (deel 2).

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Het E-learningprogramma duurt +/- 4 uur en die tijd mag de cursist verspreiden over meerdere momenten, doch echter binnen 10 kalenderdagen voorafgaand aan deel 2.

Deel 2 van de cursus duurt 3 uur en geschiedt vanuit locatie van de klant.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en er is geen minimum aantal cursisten.

Certificaat

Men krijgt een certificaat.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Zelfstudie VCA cursus (zowel B-VCA als VOL-VCA)
De lesstof dient middels zelfstudie, op basis van het door Vikamco geleverde lesboek, eigen gemaakt te worden. Bij deze lesstof ontvangt u proefexamens om aan de examinering te wennen. Vragen over deze examens kunnen aan de docent gesteld worden, die tijdens de examentraining voorafgaand aan de examinering aanwezig zal zijn. Er zal dan tevens een extra examen geoefend worden.
Lading zekeren

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot het zekeren van lading.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die te maken krijgen met het zekeren van lading.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: methodes en principes, wettelijke verantwoordelijkheid, regelgeving mbt vastzetmiddelen, krachten op lading en invloed op de stabiliteit, gebruik en toepassing vastzetmiddelen, lading stuwen en verankeren.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Het theoriegedeelte is via e-learning te volgen en duurt ca 4 uur. Het praktijkgedeelte duurt ca 1 dagdeel.  

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na afloop wordt een bewijs van deelname uitgereikt.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Vragen over onze cursussen?

Voor vragen neem contact met ons op via info@vikamco.nl en 0412-645864