0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

...

Ondergronds Infra (& CKB)
Kleine blusmiddelen - Gasbranden
Cursusdoel

Medewerkers opleiden tot  veilig en verantwoord gebruik van kleine blusmiddelen en het bestrijden van gasbranden.

Bestemd voor

Alle medewerkers die zich willen scholen op het gebied van gebruik van kleine blusmiddelen zodat ze bij beginnende brand, de brand weten te blussen incl. gasbranden.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een kort theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers diverse blustechnieken leren.

Cursusniveau

N.v.t.

Cursusduur

Één halve dag.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse blustechnieken te beheersen.

Certificaat

De cursist ontvangt bij een positief resultaat een certificaat en een pasje.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

BHV module EHBO en Reanimatie
Cursusdoel

Medewerkers opleiden tot  het verrichten van EHBO en reanimatie.

Bestemd voor

Alle medewerkers die zich willen scholen op het gebied van EHBO en reanimatie (incl. AED).

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een kort theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers diverse vaardigheden leren op het gebied van EHBO en reanimatie.

Cursusniveau

N.v.t.

Cursusduur

Één halve dag.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse technieken te beheersen.

Certificaat

De cursist ontvangt bij een positief resultaat een certificaat en een pasje.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken met asbest-cementleidingen
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden ten behoeve van het veilig werken met asbestcementleidingen.

Bestemd voor

Alle operationele medewerkers van organisaties welke werkzaam zijn in sectoren waar met asbestcementleidingen gewerkt wordt, bijvoorbeeld waterdistributiebedrijven, installatiebedrijven, etc.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aanbod:

 • Asbest, soorten en verschijningsvormen.
 • Gezondheidsrisico’s, arbeidsomstandighedenbesluit, asbestverwijderingsbesluit.
 • Arbeidshygiënische maatregelen in relatie tot het maken van aansluitingen en aftakkingen.
 • Repareren, demonteren, verwijderen, verpakken en afvoeren van asbestafval.
 • Reinigen van de werkplek en gebruikte apparatuur/gereedschap.
 • Persoonlijke beschermingsmiddelen.
 • Persoonlijke hygiëne.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dagdeel en kan in de avonduren verzorgd worden indien gewenst.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Hygiënisch werken in de waterdistributie (CKB erkend)
Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. het hygiënisch werken in de waterdistributie.

Bestemd voor

Operationele medewerkers van organisaties die werkzaam zijn in de waterdistributie en derhalve dienen te werken volgens de KIWA-mededelingen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod:

 • Normkennis KIWA-mededelingen.
 • Wetskennis.
 • Materialen en toevoegingen.
 • leidingen en buizen.
 • Stof- en bacteriologische vervuilingen.
 • Geboden en verboden.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

Op aanvraag.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de cursus, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Vragen over onze cursussen?
Voor vragen neem contact met ons op via info@vikamco.nl en 0412-645864