0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

Gezondheidskundige onderzoeken

Als onderdeel van ons totaalpakket biedt Vikamco gezondheidskundige onderzoeken aan.
 

Als onderdeel van ons totaalpakket biedt Vikamco gezondheidskundige onderzoeken aan. Volgens de arbo wet artikel 18, de VGM checklist aannemers en publicatie CROW 400 / BRL 7000 is de werkgever verplicht de werknemer een gezondheidskundig onderzoek aan te bieden.

Momenteel bieden we de volgende keuringen (landelijk) aan:

 1. Keuringen verontreinigde grond protocol A, B, C & Asbest  (GPO).
 2. Preventieve keuringen in het kader van de arbo wet (PMO).

Vanaf 5 kandidaten bij de klant zonder reiskosten en indien gewenst buiten werktijd.

Individuele kandidaten worden geclusterd in de agenda van de arbo-arts op de dichtstbijzijnde locatie.

De reden om gezondheidskundige onderzoeken te laten uitvoeren moet niet de wettelijke verplichting zijn maar eerder de zorg voor uw medewerkers. Door vroegtijdige signalering van eventuele afwijkingen kan men vaak zonder ziekteverzuim actie ondernemen en weer gezond worden.

Voor bedrijven welke saneringen uitvoeren conform de BRL 7000 kunnen we gezondheidskundige onderzoeken uitvoeren zoals vereist in CROW publicatie 132. Tevens verzorgen we daarna de periodieke oproepen.

De opzet is erg praktisch en flexibel. Men kan, afhankelijk van de functie, zelf de inhoud van het gezondheidskundig onderzoek samenstellen. Het voordeel is dat deze keuringen op een door u gewenst tijdstip en locatie kunnen plaatsvinden. Zonder meerkosten kunnen de keuringen bijvoorbeeld op zaterdag bij u op het bedrijf plaatsvinden.

De volgende onderzoeken kunnen o.a. gedaan worden:

 • ECG (hartfilmpje)
 • Longfunctietest
 • Audiogram (gehoortest)
 • Glucose bepalen
 • Cholesterol bepalen met HDL en LDL waarden
 • Vetmeting
 • Bloeddruk
 • Lengte – gewicht (BMI) – Tailletest
 • Visustest op diverse afstanden (ogentest)
 • Kleuronderscheidend vermogen (Ishihara methodiek)
 • Bloedonderzoek op diverse gewenste waarden (eiwit, chroom, ijzer, nikkel)
 • Diverse functiegerichte vragenlijsten zoals beeldschermwerk, fysieke belasting etc etc.

Na afloop van de keuringen ontvangt het bedrijf een verklaring. Bij algemene periodieke onderzoeken ontvangen deelnemers persoonlijk op hun privé adres een uitgebreide rapportage met daarin eventueel aanbevelingen van de arbo arts.