0412 - 64 58 64 info@vikamco.nl

...

Arbo & Veiligheid
Basisveiligheid VCA (B-VCA)

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens werkzaamheden in risicovolle sectoren.

Bestemd voor

Alle operationele medewerkers tot en met de functie van meewerkend voorman die werkzaam zijn in risicovolle sectoren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: Arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie, gevaarlijke stoffen, electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen en besloten ruimten.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag incl. examentraining en examen.

E-learning / zelfstudie is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Examen is digitaal (voorlees op aanvraag) met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusplanning

Sowieso elke 2e dinsdag van de maand en elke 2e zaterdag van alle oneven maanden.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veiligheid voor Operationeel Leidinggevenden VCA (VOL-VCA)

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden met betrekking tot arbeidsomstandigheden, risico’s en veiligheidsaspecten tijdens de uitvoering van werkzaamheden, alsmede de coördinatie ervan.

Bestemd voor

Alle operationele leidinggevende medewerkers hoger in functie dan meewerkend voorman en ZZP-ers.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende onderwerpen aan bod: arbeidsomstandigheden, arbo- wetgeving, milieu en gevaarlijke stoffen, risico’s en risicobeperkende maatregelen, werkvergunningen, ergonomie,  electriciteit, machines en gereedschappen, werken op hoogte, veilig hijsen, persoonlijke beschermingsmiddelen, besloten ruimten, bedrijfshulpverlening en leiding geven aan/ motiveren van operationele medewerkers m.b.t. veilig werken.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is een mbo (denk)niveau gewenst.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag incl. examentraining en examen.

E-learning / zelfstudie is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Examen is digitaal met direct de uitslag.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende voor het examen, wordt een erkend en geregistreerd diploma (en pasje) uitgereikt met een geldigheidsduur van 10 jaar.

Cursusplanning

Sowieso elke 2e dinsdag van de maand en elke 2e zaterdag van alle oneven maanden.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Basis Bedrijfshulpverlening (Certificaat 2 jaar geldig)

Cursusdoel

De cursist opleiden tot het kunnen verrichten van de volgende handelingen:

  • levensreddende handelingen;
  • brandbestrijding;
  • ontruiming en evacuatie;
  • communicatie met hulpdiensten.

Bestemd voor

Iedereen die binnen een bedrijf belast wordt met een bedrijfshulpverlenende taak.

Cursusinhoud

  • Levensreddende handelingen (EHBO), te weten: Reanimeren, AED & defibrillator, bewustzijnsstoornissen, ademhalingsstoornissen, overige aandoeningen.
  • Brandbestrijdende handelingen, te weten: Brand door electriciteit, blusmiddelen en -toestellen, blusoefeningen praktijk, ontruiming en evacuatie,  communicatie.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee hele dagen of 1 praktijkdag vooraf gegaan door theorie via e-learning thuis.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Er worden schriftelijke toetsen afgenomen voor beide onderdelen (EHBO & Brandbestrijding).

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt een certificaat (en pasje) uitgereikt, met een geldigheid van 2 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Voor informatie neem telefonisch contact met ons op.

Herhaling Bedrijfshulpverlening (Certificaat 2 jaar geldig)

Cursusdoel

Het op peil houden van de kennis die de cursist tijdens de cursus ‘bedrijfshulpverlener’ heeft opgedaan.

Bestemd voor

Deze herhalingscursus is bestemd voor iedereen die opgeleid is tot bedrijfshulpverlener. Het niet volgen van de herhalingscursus heeft tot gevolg dat het BHV-diploma/certificaat zijn geldigheid verliest.

Cursusinhoud

Een (gedeeltelijke) herhaling van en verdieping op de lesstof van de cursus ‘bedrijfshulpverlener’.

Cursusniveau

De cursist dient in het bezit te zijn van een BHV-diploma/certificaat (dat niet verlopen is).

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dag.

E-learning is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse aantoonbare handelingen te verrichten. Examinering vindt niet plaats.

Certificaat

Bij het behalen van een voldoende resultaat wordt een certificaat (en pasje) uitgereikt, met een geldigheid van 2 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Voor informatie neem telefonisch contact met ons op.

EHBO Onderweg (U21)

Cursusdoel

Chauffeurs opleiden tot  het verrichten van EHBO en reanimatie onderweg.

Bestemd voor

Alle chauffeurs die zich willen scholen op het gebied van EHBO en reanimatie (incl. AED).

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een kort theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers diverse vaardigheden leren op het gebied van EHBO en reanimatie.

Cursusniveau

N.v.t.

Cursusduur

Één dag.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse technieken te beheersen.

Certificaat

De cursist ontvangt bij een positief resultaat een certificaat en een pasje.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Kleine Blusmiddelen - Gasbranden
Cursusdoel

Medewerkers opleiden tot  veilig en verantwoord gebruik van kleine blusmiddelen en het bestrijden van gasbranden.

Bestemd voor

Alle medewerkers die zich willen scholen op het gebied van gebruik van kleine blusmiddelen zodat ze bij beginnende brand, de brand weten te blussen incl. gasbranden.

Cursusinhoud

De cursus bestaat uit een kort theoriegedeelte en een praktijkgedeelte waarbij de deelnemers diverse blustechnieken leren.

Cursusniveau

N.v.t.

Cursusduur

Één halve dag.

Locatie

Regionaal. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Toetsing

De cursist dient onder instructie van de docent diverse blustechnieken te beheersen.

Certificaat

De cursist ontvangt bij een positief resultaat een certificaat en een pasje.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Veilig werken aan/langs de weg

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en vaardigheden m.b.t. risico’s en veiligheidsaspecten bij werkzaamheden op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom.

Bestemd voor

Alle medewerkers die op/langs niet-autosnelwegen en wegen binnen de bebouwde kom werkzaamheden verrichten.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: specifieke begrippen, betrokken partijen, verantwoordelijkheden/bevoegdheden/taken betrokken partijen, soorten en plaatsing van afzetmaterialen/borden/enz., het wijzigen en controleren van afzettingen, risico’s en risicopreventie, PBM’s,  omgang met agressiviteit weggebruikers, gedrag/houding/mentaliteit, good housekeeping en praktijksituaties.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag of twee avonden.

E-learning is ook mogelijk (dan geen code 95). Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company te verzorgen.

Examen

Er wordt na afloop van de cursus een schriftelijke toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Hijsen met grondverzetmachines

Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis voor het hijsen met grondverzetmachines in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle medewerkers die met een grondverzetmachine hijswerkzaamheden verrichten.

Cursusinhoud 

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aanbod: Lastvluchttabel lezen en begrijpen, kennis van de grondverzetmachine, soorten hijsmiddelen en keuring daarvan, hijsvermogen bepalen, rijden met een last, aanslaan van hijslasten, wetgeving inzake hijswerk en milieuverantwoord werken.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

In uw regio. Bij voldoende deelname is de cursus in-company (minimaal 6) te verzorgen.

Examen

Er wordt na afloop van de cursus een schriftelijke toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.  

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 12 deelnemers.

Veilig werken met de heftruck

Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het werken met heftruck in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle medewerkers die aantoonbaar een heftruck moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: definities, wet- en regelgeving, stapel- opslag- en transportmiddelen, rijklaar maken van de heftruck, belasten van de heftruck en gebruik hulpmiddelen, manoeuvreren, heffen, stapelen, laden en lossen, verkeersvoorschriften op terreinen en openbare weg.

Praktijkgedeelte: het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is twee dagdelen.

E-learning is ook mogelijk. Klik hier voor de mogelijkheden.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt zowel een schriftelijke toets als een praktijk examen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers (per heftruck maximaal 3 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig werken met de hoogwerker

Cursusdoel

Het aanleren van vaardigheden en het onderkennen van de risico’s bij het werken met de hoogwerker.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik (gaan) maken van een hoogwerker.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: wet- en regelgeving, toepassingen, risico’s, bedrijfsklaar maken, bediening en veiligheid bij de bediening opbouw.

Praktijkgedeelte: gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten en indien de cursus bedoeld is voor nascholing van chauffeurs wordt de cursus afgesloten met het opladen en lossen van de hoogwerker op de vrachtauto.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers.

 

Werken met de autolaadkraan

Cursusdoel

Het verschaffen van vakkennis in theorie en praktijk voor het werken met de autolaadkraan in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Alle medewerkers die aantoonbaar een autolaadkraan moeten kunnen besturen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: Wettelijke eisen, techniek, werkvoorbereiding, controle hijsgereedschap, werkplek, laden en lossen, invouwen en rijklaar maken en tenslotte onderhoud.

Praktijkgedeelte: Het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en bij voorkeur in-company.

Examen

Er wordt een theorie- en praktijkexamen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

Op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 6 deelnemers (per autolaadkraan  maximaal 3 cursisten).

Code 95 / Nascholing beroepschauffeurs

Deze cursus levert 7 punten op voor code 95.

Veilig aanslaan van lasten

Cursusdoel

Het verschaffen van kennis en inzicht in theorie en praktijk bij het aanslaan van lasten in theorie en praktijk.

Bestemd voor

Medewerkers van bedrijven die hijsmiddelen gebruiken om lading te transporteren.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aan bod: kabels en leidingen, stabiliteit, communicatie, lasten aanslaan aan hijswerktuig, belastbaarheid van de hijswerktuigen, hand en arm signalen en veilig werken met hijswerktuigen

Praktijkgedeelte: het oefenen van in de theorie aangereikte informatie door persoonlijk uit te voeren praktische oefeningen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 2 dagdelen.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd.

Examen

Er wordt een praktijk examen afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Inschrijven

Neem telefonisch contact op of stuur een mail naar info@vikamco.nl.

Groepsgrootte

Maximaal 8 deelnemers.

 

Veilig werken met de shovel

Cursusdoel

Het aanleren van vaardigheden en het onderkennen van de risico’s bij het werken met de shovel.

Bestemd voor

Medewerkers die gebruik (gaan) maken van een shovel.

Cursusinhoud 

Tijdens de cursus komen de volgende theoretische aspecten aanbod: Wet- en regelgeving, toepassingen, risico’s, bedrijfsklaar maken, bediening en veiligheid bij de bediening.

Praktijkgedeelte: Gebruiksgereed maken, preventieve controle en onderhoud, bediening, manoeuvreren, veiligheidsaspecten en indien de cursus bedoeld is voor nascholing van chauffeurs wordt de cursus afgesloten met het opladen en lossen van de shovel op de vrachtauto. 

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is één dag.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

De cursus wordt alleen in-company verzorgd. 

Examen

Er wordt een praktijk toets afgenomen.

Certificaat

Na het met goed gevolg afleggen van de toets, wordt een certificaat (en pasje) op naam uitgereikt met een geldigheid van 5 jaar. 

Cursusprijs

Op aanvraag.  

Groepsgrootte

Minimaal 4 en maximaal 8 deelnemers.

Astbest herkennen
Cursusdoel

De cursist leert de belangrijkste aspecten van asbest in bulkmaterialen (bodem, afval, etc.). Deze training voldoet aan de eindtermen voor basiskennis ‘asbest’ zoals deze vermeld staan in het arboinformatieblad (AI-3). Naast de belangrijkste informatie over asbest, leert u, aan de hand van foto’s en voorbeeld monsters, asbesthoudend afval te herkennen.

Bestemd voor

Operationele medewerkers in de (ondergrondse) Infra die in staat moeten zijn om asbest te kunnen herkennen.

Cursusinhoud

Tijdens de cursus komen de volgende aspecten aan bod: Asbest, soorten en verschijningsvormen; Gezondheidsrisico’s, arbeidsomstandighedenbesluit en asbestverwijderingsbesluit; Grenswaarden en beschermende maatregelen; Gebruik PBM’s; Asbestherkennen.

Cursusniveau

Voor het volgen van deze cursus is geen specifieke vooropleiding vereist.

Cursusduur

De duur van de cursus is 1 dagdeel.

Vervolgcursus

N.v.t.

Locatie

Landelijk en vanaf 6 deelnemers is in-company mogelijk.

Certificaat

Bij goed gevolg aan de cursus, krijgt men een certificaat en pasje.

Cursusprijs

De cursusprijs is op aanvraag.

Vragen over onze cursussen?
Voor vragen neem contact met ons op via info@vikamco.nl en 0412-645864